traumaverwerking

van kwetsbaarheid naar kracht

Wat kun je onder trauma verstaan?

Elke gebeurtenis die als levensbedreigend of als Zelf-bedreigend werd ervaren, of er getuige van zijn geweest.

Een (werk)ongeval, overlijden, verlies van zwangerschap, psychisch geweld, fysiek geweld, seksueel

geweld/misbruik, traumatische bevalling, abortus, brand, ontslag, overval, first responders ... Ook ongewenste kinderloosheid kan als traumatisch worden ervaren.


Misschien werd je als kind geconfronteerd met vroegkinderlijk trauma. Mogelijk denk jij dat trauma gaat over iets dat jou als kind werd aangedaan, op een actieve manier, zoals geweld of psychische mishandeling.

Trauma kan ook gaan over iets dat er niét was. Emotionele verwaarlozing, geen (adequate) respons ontvangen als kind van je ouders, afwezigheid van emotionele veiligheid, niemand hebben om bij terecht te kunnen met je gevoelens en moeilijkheden. De fysieke of emotionele afwezigheid van een ouder.


Hoe kun je niet-doorwerkt trauma herkennen?

 • herbeleving: nachtmerries, flashbacks
 • vermijding van alles wat met het trauma te maken heeft
 • hyperactiviteit, prikkelbaarheid, schrikreacties, concentratiestoornissen, gespannen zijn
 • basale levensfuncties die verstoord zijn: slapen, eten, bloedsomloop, ademhaling
 • fysieke klachten 
 • depressiviteit, lusteloosheid, geen toekomstperspectief
 • middelengebruik
 • angsten, schuldgevoelens, schaamte, zich eenzaam voelen
 • moeilijkheden in relaties, conflicten met anderen, verbale of fysieke agressie
 • moeite hebben om je emoties te reguleren
 • laag zelfbeeld
 • disocciëren: mentaal, gevoelsmatig of qua lichaamsgevoel 'afwezig' zijn
 • zelfbeschadigend gedrag


Om meer stabiliteit te vinden in het omgaan met bovengenoemde klachten, kun je bij De Veelprong

terecht voor dialectische gedragstherapie (DGT). Meer informatie vind je in de brochure
Individuele begeleiding of in groep.

Info over het groepstraject zie agenda.


Voor traumaverwerking kan je geholpen worden met onder meer EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en ImRs (Imaginary Rescripting).


Wat ik geloof over trauma

Het loont om stapje per stapje te blijven doorzetten. Hoe klein ook. Niet opgeven, en blijven doen of zijn.

Hulp zoeken, volharden ook al verlies je soms de moed, en je verbinden met anderen.


Trauma kan op heel subtiele manieren en op verschillende domeinen doorsijpelen in je leven, en kan jaren later

ineens terug zijn kop boven steken. Je omgeving kent of weet dat niet, waardoor je je alleen en machteloos

voelt. Een niet-erkend verlies. Misschien ben je erdoor verhard of erdoor klein geslagen.


                                                                                                                                          erkenning krijgen geeft vertrouwen


Het is wel mogelijk om een voldoening gevend leven te leiden, het glas weer als halfvol te leren zien, weer

vertrouwen te hebben in het leven en innerlijke rust te vinden. Het gaat erom jouw manier te vinden om dat te doen. Ontdekken: wat werkt voor mij. Je zal het aan jezelf te danken hebben. Je zal geen slachtoffer, geen overlever,

maar een lever zijn.

Maar … daarvoor moet je er niet alleen mee blijven zitten, en mag je de tijd nemen die jij nodig hebt.


seksueel geweld

De Veelsprong heeft ook aandacht voor trauma door seksueel geweld/misbruik. Verhalen die vandaag steeds vaker

onder de aandacht gebracht worden. Alsmaar meer mensen doorbreken het zwijgen en getuigen over hun

persoonlijke ervaring. Je verhaal vertellen is helemaal niet vanzelfsprekend, maar het verwerkingsproces van dit

trauma bewust en voorzichtig starten is een moedige stap naar herstel.


Wat je nodig hebt om erdoor te geraken
(gedragen door trauma-expertise en levenservaring)

 • psycho-educatie over de gevolgen van trauma 
 • je dagelijks leven stabiliseren
 • leren hoe je emoties te reguleren
 • praktische handvaten

 • inzicht hoe trauma doorsijpelt in verschillende levensdomeinen
 • inzicht in familiale dynamieken en hechtingsstijlen
 • inzicht in je gedragspatronen

 • het verband kennen tussen lichamelijke klachten en trauma
 • lichaamsgericht werk
 • het trauma verwerken, je emoties doorvoelen

 • erkenning
 • psycho-educatie voor je naasten
 • verbinding
 • veiligheid: fysiek, mentaal en gevoelsmatig

 • een passende, transparante houding van je therapeut
 • respect voor jouw tempo tijdens het therapeutisch proces

 • leren hoe jij met voldoening verder kunt leven met of ondanks je verhaal
  dankzij posttraumatische groei

Krachtdag

voor mensen met een verhaal van seksueel geweld

Co-organisator van deze fijne Krachtdag, begin 2019, waar we mensen samen brachten en empowerden, versterkten. We werkten krachtgericht, staken hen een hart onder de riem, waardoor zij het gevoel kregen er niet alleen voor te staan.

www.krachtdagvlaanderen.webnode.be

Links     www.seksualiteit.be

              www.allesoverseks.be

              www.seksueelgeweld.be

              www.puntvzw.be

              www.1712.be

              www.risingheart.be

              www.echo-lotgenotenwerking.be

              www.meldet.org

Leestips

geef jezelf een stem


De kracht is er al, zie je.

Alleen ja telt. Liesbeth Kennes. Uitgeverij Polis.

Dit verhelderende boek gaat over dingen die je wil weten om gepast te kijken naar een verhaal van seksueel geweld, van jou of van iemand in je omgeving. Onjuiste opvattingen over mensen die seksueel trauma overkomen is, worden ontkracht. Verkeerde ideeën op basis van stereotiepe beelden van plegers worden onder de loep genomen.

Het boek dat je moet gelezen hebben om een verhaal van seksueel trauma juister te kaderen. Opdat je jezelf kan geven wat je nodig hebt. Of de ander.

Volhart. Rita Van Audenrode. Uitgeverij Lecturium.

Zinnig en warmhartig boek om zelf mee aan de slag te gaan, als je een verhaal hebt van seksueel geweld of misbruik. Voor wie de eerste stappen in het verwerkingsproces voorzichtig in alle veiligheid, op zichzelf, wil zetten. Zeer mooi, praktisch hulpmiddel.

Een leven zonder kinderen? Kinderwens tussen twijfel en verlangen.

Miriam De Rycke. Witsand uitgevers

Mensen worstelen steeds vaker met keuzes rond de kinderwens. Dit boek verklaart de kracht van het onbewuste, van onze behoeften en de invloed van familiebanden.


Ook de mogelijke impact van trauma komt aan bod. Door inzichten in de ware grond van eigen verlangens, angsten en psychologische mechanismen wordt de weg vrijgemaakt naar een authentieke keuze, ook als dat een alternatief is voor (biologisch eigen) kinderen.

En ook:


 • Sterker worden waar het pijn doet - Ybe Castelyn - Samsara
 • Leven aan de zijlijn - Erik De Soir - Lannoo
 • Trauma en herstel - Judith L. Herman - Wereldbibliotheek
 • Van verkracht naar veerkracht - Ann Van Ingelghem - Gompel&Svacina
 • Verlamd van angst - Agnes Van Minnen - Boom
 • Trauma is really strange - Steven Haines - Jessica Kingsley Publishers
 • Ve(e)rkracht - Lore Baeten - Perruptio
 • Diverse boeken over de thema's verlies en rouw van Johan Maes of Manu Keirse kunnen houvast bieden
 • Gids voor steunfiguren van slachtoffers van seksueel geweld - Zorgcentrum na Seksueel Geweld Gent
  download hier 


Voor wie van dieren houdt


Wat ik leerde over trauma van mijn getraumatiseerde Roemeense adoptiehond.

 

Gedurende de tijd dat Lucky bij ons is vond ik het een zoektocht om met hem te leren omgaan.

Een jaar later blik ik terug. Dit is wat ik leerde over trauma van Lucky. De gelijkenissen en verschillen tussen mens en dier. Klik hier