loopbaanbegeleiding

Wat ik geloof over werkgeluk

Werkgeluk gaat niet alleen over wie ben jij, wat zijn jouw kwaliteiten en wat doe jij

graag? Het gaat ook over potentieel en belemmeringen, over overtuigingen,

verlangens en bezorgdheden.


Ik weet dat opgeruimde blokkades een voldoening gevende job kunnen opleveren,

dat angst kan ingeruild worden voor vertrouwen, dat twijfels kunnen verdampen door durf.


Er zitten meerdere krachten en kwaliteiten in elke mens. Het is echt veel waard

om die te vinden in jezelf. Wie jij bent en het beeld dat je van jezelf hebt kunnen

verschillend zijn. Ik help je een antwoord te vinden op de vraag welk professioneel

doel bij jouw drijfveren past.


We kijken naar je gedrag, je opvatting over dingen, je gevoelens en je karaktertrekken.

Dat zijn pijlers die maken hoe jij vandaag in het leven staat, welke keuzes jij maakt. Mensen hebben dromen, maar blijven vaak schipperen tussen verlangens en bezorgdheden. Hieruit ontstaan patronen. Ik help jou in deze patronen beweging te brengen en zorg dat jouw blokkades opgeheven geraken.


Door mijn achtergrond als psychotherapeut beschik ik over de nodige tools om dieper liggende thema’s aan te pakken. Ik weet dat dit vaak de lang verwachte doorbraak kan geven in het loopbaantraject van mensen. 


Je zal autonoom je eigen keuze kunnen maken en stappen zetten, zelf verantwoordelijkheid en leiding nemen over je leven. Met daadkracht en initiatief. In lijn met jouw waarden en ambities, gericht op jouw missie.


Wees de beste versie van jezelf!

Waarvoor kan je in begeleiding komen?

  • Werkbaar werk: te hoge werkdruk, stress
  • Relaties in de werkcontext: moeilijkheden met collega's, teamleider, …
  • Jobdoel: welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) past écht bij jou en je heroriënteren op de arbeidsmarkt
  • Zingeving: meer voldoening, plezier of uitdaging in je werk
  • Kwaliteiten-reflectie: wat zijn je sterke en zwakke punten en hoe hiermee best om te gaan
  • Motieven-reflectie: weten wat voor jou belangrijk is in je werk (waarden, interesses en drijfveren)
  • Balans werk-privé: een beter evenwicht tussen je beroeps- en privéleven
  • Arbeidsmarktverkenning: zicht krijgen op de arbeidsmarkt
  • Leiderschap: vragen rond promotie, demotie/degradatie, leiderschap, …
  • Groei en uitdaging: ontdekken hoe je jouw talenten/competenties beter kan inzetten


Je krijgt 4 uur begeleidig voor een loopbaancheque van 40 euro (ter waarde van 550 euro).

  Met een tweede cheque krijg je nog 3 uur begeleiding.

Ook ondernemers kunnen gebruik maken van loopbaancheques.

Bekijk of je in aanmerking komt om loopbaancheques van VDAB te bestellen op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding


Mijn eigen loopbaanweg

Ik ben ervaringsdeskundige op het vlak van loopbaanswitch. Jaren geleden verliet ik de gouden kooi van mijn baan bij een solide multinational om mijn eigen weg te gaan. Ik ging opnieuw studeren in combinatie met werken, en deed drastische aanpassingen in mijn leven om de financiële consequenties te compenseren. Ik verhuisde naar een andere plek om nieuwe projecten te  kunnen realiseren.


Vandaag ben ik sociaal ondernemer. Ik heb hands-on praktijkervaring met zoeken, kiezen, durven en volharden.


Mijn credo: het leven is aan de durvers!


in samenwerking met

erkend loopbaancentrum

www.2-evolve.be

Interessante artikels


Ik denk dat ik een gat in de markt gevonen heb

Onderneemster gooit het roer om van DJ naar cateringbedrijf. Lees hier haar verhaal.