Hoe en wie

Hoe


Je krijgt begeleiding vanuit het hart en met een daadkrachtige levenshouding. Ik ben nuchter, ik zie mogelijkheden, maar ik ben ook mild, heb geduld en begrip. Ik leef met je mee en denk met je mee. Ik besef hoe het nu voor jou is, maar zie ook hoe het in de toekomst kan zijn.


Mijn rugzak is niet enkel gevuld met levenservaring maar ook met kennis. Over mijn expertise en bagage vind je meer bij professionaliteit


De Veelsprong werkt samen met of is gekend bij: 

  • huisartsen, gynaecologen, adoptie- en pleegzorgdiensten, de Kraamvogel, Huis van het Kind, FARA, fertiliteitscentra. Lid van Pointnetwerk.nl, beroepsvereniging fertiliteitscouncelors.
  • organisaties die actief zijn rond seksueel geweld en vroegkinderlijk trauma, zoals Meldet.org en Echo lotgenotenwerking. Opgenomen op de verwijslijst met gescreende psychotherapeuten bij Punt vzw.


Je wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd, zonder oordeel. Met aandacht en empathie, in een veilige sfeer. Er wordt je niks opgedrongen. We zijn elkaars gelijke, tegen mij zeg je JIJ, niet u. En mijn stoel is even groot als die van jou. 

Mijn manier van werken is veelzijdig en wordt op jou afgestemd, op wat bij jou past en wat voor jou werkt, op jouw tempo. Jij bepaalt dat mee. We gaan eerst een vlot bouwen, vooraleer we gaan diepzeeduiken in jouw verhaal. Er zijn verschillende manieren om met jouw thema aan de slag te gaan:

  • individuele gesprekken
  • workshops
  • contactavonden en lotgenotenavonden
  • vrouwencirkels
  • stiltewandelingen
  • krachtdagen
  • vorming
  • boek
zie aanbod


Ik wil mensen empoweren of bekrachtigen. Dat kan door jezelf een stem te geven, in een veilige bedding voor je verhaal. Want naast de angst of de kwetsbaarheid, zitten er ook meerdere krachten en kwaliteiten in elke mens. Het is veel waard om die te vinden in jezelf.


De focus bij de begeleidingen ligt uiteindelijk op empowerment, veerkracht ontwikkelen, vertrouwen en positiviteit, keuzemogelijkheid en -verantwoordelijkheid.

Ik geloof dat de samenleving er het best mee is, wanneer elke mens volledig tot zijn recht kan komen. Wanneer mensen hun eigen krachten kennen en kunnen inzetten, om een voldoening gevend leven te leiden.


gespreksruimte Antwerpen

gespreksruimte Bassevelde

gespreksruimte Gent