professionaliteit


voor m/v/x op zoek naar vertrouwen bij levensvragen

psychotherapie & coaching


auteur van het boek 'Een leven zonder kinderen?'

opleiding en vormingen

 

     kinderwens

 • Begeleiding bij onvervulde kinderwens en fertiliteitsproblemen (Kinderwensconsulent) - Kinderwens Vlaanderen
 • Begeleiding bij ongewenste zwangerschap - Fiom Nederland
 • Tussen leegte en ruimte: de betekenis van kinderloosheid– Leren over Leven, Leerschool voor contextuele hulpverlening
 • STAP vormings- en selectieprogramma voor pleegouderschap– De Mutsaard pleegzorgdienst
 • Van kinderwens naar adoptieproject – Kind&Gezin

 

     trauma

 • jaaropleiding traumatherapie- Educatieve Academie
 • vorming traumaverwerking- Erik de Soir en Ann Van Ingelghem
 • Vroegkinderlijke traumatisering, stressgerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag - CELEVT NL
 • Gevolgen van traumatisering: breinontwikkeling, neurofysiologie, diagnostiek v. hechtingsproblematiek, Complexe PTSSen dissociatieve stoornissen - CELEVT NL
 • Impliciete patronen bij meergenerationele benadering van complex trauma - CELEVT NL
 • Begeleiden van verwerken van seksueel misbruik en mishandeling - Educatieve Academie
 • veilig werken met trauma - Ybe Casteleyn
 • het leven als post-traumatische levenskunst - Gerbert Backx


    andere

 • training Omgaan met hoogsensitiviteit - Kus de kikker
 • leren werken met familieopstellingen - Educatieve Academie
 • lichaamswerk - Oost West Centrum en Rising Heart
 • Verlies- en rouwverwerking – stichting te Utrecht
 • Intuïtieve ontwikkeling - Timotheus Instituut
 • Assertiviteit en communicatie – the Consulting group
 • Innerlijk kind-vierdaagse – Oost West Centrum Orval
 • Van stress naar flow – Vormingplus Berchem
 • Specifieke lerarenopleiding – CVO Plantijn Antwerpen


professionaliteit

Ik  ben gebonden aan het beroepsgeheim en ben lid van de beroepsvereniging VVTIV, de Vereniging voor Vlaamse Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Met het oog op een optimale cliëntbegeleiding en professionaliteit school ik mezelf met regelmaat bij. Om mijn professionaliteit als psychotherapeut te garanderen en te blijven verbeteren neem ik ook geregeld deel aan intervisie/supervisie.


De Educatieve Academie wordt erkend door de V.I.T. (Vereniging voor Integraal Therapeuten). Educatieve Academie is lid van EAP (European Association of Psychotherapists) en de BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Educatieve Academie is eveneens lid van de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).


Terugbetaling via mutualiteit

Erkend psychotherapeut bij de Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Partena, Onafhankelijk Ziekenfonds en de Liberale

Mutualiteit. Onder bepaalde voorwaarden voorzien de Vlaamse mutualiteiten terugbetaling voor jongeren en volwassenen voor psychotherapie. Meer informatie te verkrijgen bij De Veelsprong of bij je mutualiteit.

Miriam De Rycke                                                       De Veelsprong                                                                                                   aanbod activiteiten

                                                                                                                    

0474/ 351 116                                                             Deurne - Gent - Bassevelde - Beveren                                                        loopbaanbegeleiding                     

miriamderycke@deveelsprong.be                          BE 0537.732.168                                                                                                               kinderwens


                De Veelsprong gaat met uw gegevens om volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.                                                   traumaverwerking