professionaliteit

Professionaliteit

opleiding en vormingen

 

     kinderwens

 • begeleiding bij onvervulde kinderwens en fertiliteitsproblemen (Kinderwensconsulent) - Kinderwens Vlaanderen
 • begeleiding bij ongewenste zwangerschap - Fiom Nederland
 • tussen leegte en ruimte: de betekenis van kinderloosheid– Leren over Leven, Leerschool voor contextuele hulpverlening
 • STAP vormings- en selectieprogramma voor pleegouderschap– De Mutsaard pleegzorgdienst
 • van kinderwens naar adoptieproject – Kind&Gezin

 

     trauma

 • jaaropleiding traumatherapie - Educatieve Academie
 • jaaropleiding psychotherapie bij chronisch en complex trauma - De Weg Wijzer & De Binnentuin
 • vroegkinderlijke traumatisering, stressgerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag - CELEVT NL
 • gevolgen van traumatisering: breinontwikkeling, neurofysiologie, diagnostiek v. hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en dissociatieve stoornissen - CELEVT NL
 • impliciete patronen bij meergenerationele benadering van complex trauma - CELEVT NL
 • Working with the pain of abandonment - B. van der Kolk, D. Siegl, P. Levine, P. Ogden, S. Porges, Deb Dana ao. - NICABM USA
 • How to work with emotional triggers - D. Siegl, P. Levine, P. Ogden, S. Porges, Deb Dana ao. - NICABM USA
 • DGT, Dialectische Gedrags Therapie - UPC Duffel 
 • trauma-focused therapy - Traumacentrum België 
 • begeleiden van verwerken van seksueel misbruik en mishandeling - Educatieve Academie
 • veilig werken met trauma - Ybe Casteleyn
 • vorming traumaverwerking - Erik de Soir en Ann Van Ingelghem
 • het leven als post-traumatische levenskunst - Gerbert Backx

     andere

 • omgaan met hoogsensitiviteit - Kus de kikker
 • jaaropleiding leren werken met familieopstellingen - Educatieve Academie
 • lichaamswerk - Oost West Centrum en Rising Heart
 • verlies- en rouwverwerking – stichting te Utrecht
 • jaaropleiding intuïtieve ontwikkeling - Timotheus Instituut
 • assertiviteit en communicatie – the Consulting group
 • innerlijk kind werk – Oost West Centrum Orval
 • van stress naar flow – Vormingplus Berchem
 • specifieke lerarenopleiding – CVO Plantijn Antwerpen


werkervaring

 • psychotherapie studenten samenwerking met HO Gent, Artevelde Hogeschool en KU Leuven sinds 2020
 • auteur van Een leven zonder kinderen? Kinderwens tussen twijfel en verlangen - Witsand Uitgevers 2020
 • psychotherapeut bij groepspraktijk Centrum Oost sinds 2020
 • eindwerkmentor integratieve psychotherapie-opleiding Educatieve Academie sinds 2020
 • vormingswerker ZorgSaam - 2020

 • trainer kinderwensbegeleiding Educatieve Academie sinds 2019
 • psychotherapeut bij groepspraktijk Saam sinds 2019
 • co-organisator Krachtdag voor mensen met een verhaal van seksueel geweld - 2019
 • medeoprichter babbelgroep na seksueel geweld Punt vzw - 2019

 • loopbaanbegeleider bij loopbaancentrum 361° sinds 2018
 • psychotherapiepraktijk De Veelsprong opgericht 2013, voltijds zelfstandig psychotherapeut sinds 2018

 • psychotherapeut bij multidisciplinaire groepspraktijk De Kouwelaar (2017-2021)
 • vormingswerker Vormingplus Gent-Eeklo-Oostende-Kortrijk (2017-2019)
 • psychosociale begeleiding donorconceptie - Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Klina (2015-2019)
 • psychosociale begeleiding CAW Aarschot - 2016
 • psychotherapeut buurthuis De Grijze Kat Antwerpen - 2015
 • vormingswerker adoptie – EVA Vorming en Gents Adoptiecentrum, nu Adoptiehuis (2012-2015)

beroepsprofessionaliteit

Ik  ben gebonden aan het beroepsgeheim en ben lid van de beroepsvereniging VVTIV, de Vereniging voor Vlaamse Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Met het oog op een optimale cliëntbegeleiding en professionaliteit school ik mezelf met regelmaat bij. Om mijn professionaliteit als psychotherapeut te garanderen en te blijven verbeteren neem ik ook geregeld deel aan intervisie/supervisie.


De Educatieve Academie wordt erkend door de V.I.T. (Vereniging voor Integraal Therapeuten). Educatieve Academie is lid van EAP (European Association of Psychotherapists) en de BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Educatieve Academie is eveneens lid van de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).Terugbetaling via mutualiteit

Erkend psychotherapeut bij de Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Partena, Onafhankelijk Ziekenfonds en de Liberale

Mutualiteit. Onder bepaalde voorwaarden voorzien de Vlaamse mutualiteiten terugbetaling voor jongeren en volwassenen voor psychotherapie. Meer informatie te verkrijgen bij De Veelsprong of bij je mutualiteit.