professionaliteit


voor m/v/x op zoek naar vertrouwen bij levensvragen

psychotherapie & coaching

Miriam De Rycke

auteur van het boek

Een leven zonder kinderen? Kinderwens tussen twijfel en verlangen

opleiding en vormingen

 

     kinderwens

 • begeleiding bij onvervulde kinderwens en fertiliteitsproblemen (Kinderwensconsulent) - Kinderwens Vlaanderen
 • begeleiding bij ongewenste zwangerschap - Fiom Nederland
 • tussen leegte en ruimte: de betekenis van kinderloosheid– Leren over Leven, Leerschool voor contextuele hulpverlening
 • STAP vormings- en selectieprogramma voor pleegouderschap– De Mutsaard pleegzorgdienst
 • van kinderwens naar adoptieproject – Kind&Gezin

 

     trauma

 • jaaropleiding traumatherapie- Educatieve Academie
 • vroegkinderlijke traumatisering, stressgerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag - CELEVT NL
 • gevolgen van traumatisering: breinontwikkeling, neurofysiologie, diagnostiek v. hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en dissociatieve stoornissen - CELEVT NL
 • impliciete patronen bij meergenerationele benadering van complex trauma - CELEVT NL
 • trauma-focused therapy - Traumacentrum België 
 • begeleiden van verwerken van seksueel misbruik en mishandeling - Educatieve Academie
 • veilig werken met trauma - Ybe Casteleyn
 • vorming traumaverwerking- Erik de Soir en Ann Van Ingelghem
 • het leven als post-traumatische levenskunst - Gerbert Backx

     andere

 • omgaan met hoogsensitiviteit - Kus de kikker
 • leren werken met familieopstellingen - Educatieve Academie
 • lichaamswerk - Oost West Centrum en Rising Heart
 • verlies- en rouwverwerking – stichting te Utrecht
 • intuïtieve ontwikkeling - Timotheus Instituut
 • assertiviteit en communicatie – the Consulting group
 • innerlijk kind werk – Oost West Centrum Orval
 • van stress naar flow – Vormingplus Berchem
 • specifieke lerarenopleiding – CVO Plantijn Antwerpenprofessionaliteit

Ik  ben gebonden aan het beroepsgeheim en ben lid van de beroepsvereniging VVTIV, de Vereniging voor Vlaamse Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Met het oog op een optimale cliëntbegeleiding en professionaliteit school ik mezelf met regelmaat bij. Om mijn professionaliteit als psychotherapeut te garanderen en te blijven verbeteren neem ik ook geregeld deel aan intervisie/supervisie.


De Educatieve Academie wordt erkend door de V.I.T. (Vereniging voor Integraal Therapeuten). Educatieve Academie is lid van EAP (European Association of Psychotherapists) en de BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Educatieve Academie is eveneens lid van de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).Terugbetaling via mutualiteit

Erkend psychotherapeut bij de Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Partena, Onafhankelijk Ziekenfonds en de Liberale

Mutualiteit. Onder bepaalde voorwaarden voorzien de Vlaamse mutualiteiten terugbetaling voor jongeren en volwassenen voor psychotherapie. Meer informatie te verkrijgen bij De Veelsprong of bij je mutualiteit.

Miriam De Rycke                                                       De Veelsprong                                                                                                               aanbod activiteiten

                                                                                                                    

0474/ 351 116                                                             Deurne - Gent - Bassevelde - Beveren                                                                    loopbaanbegeleiding                     

miriamderycke@deveelsprong.be                          BE 0537.732.168                                                                                                                          kinderwens


De Veelsprong gaat met uw gegevens om volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.                                                                              traumaverwerking


                                                                                                                                                                                                                                                   boek