traumaverwerking


voor m/v/x op zoek naar vertrouwen bij levensvragen

psychotherapie & coaching


auteur van het boek 'Een leven zonder kinderen?'

van kwetsbaarheid naar kracht

Wat kan je onder trauma verstaan?

Elke gebeurtenis die als levensbedreigend of als Zelf-bedreigend werd ervaren, of er getuige van zijn geweest.

Een (werk)ongeval, overlijden, verlies van zwangerschap, psychisch geweld, fysiek geweld, seksueel geweld/misbruik, afwezigheid van emotionele veiligheid, traumatische bevalling, abortus, brand, ontslag, overval, first responders ...


Hoe kan je een niet-doorwerkte traumatische ervaring herkennen?

 • herbeleving: nachtmerries, flashbacks
 • vermijding van alles wat met het trauma te maken heeft
 • hyperactiviteit, prikkelbaarheid, schrikreacties, concentratiestoornissen
 • basale levensfuncties die verstoord zijn: slapen, eten, bloedsomloop, ademhaling
 • depressiviteit, lusteloosheid, middelengebruik, angst


Wat ik geloof over trauma

Wat ik geloof, is dat het loont om stapje per stapje te blijven doorzetten. Hoe klein ook. Niet opgeven, en blijven doen of zijn. Hulp zoeken, volharden ook al verlies je soms de moed, en je verbinden met anderen. Trauma kan op heel subtiele manieren en op verschillende domeinen doorsijpelen in je leven, en kan jaren later ineens ergens terug zijn kop boven steken. Je omgeving kent of weet dat niet, waardoor je je alleen en machteloos voelt. Een niet-erkend verlies. Misschien ben je erdoor verhard of erdoor klein geslagen.

                                                                                                                                               erkenning krijgen geeft vertrouwen


Maar het ís mogelijk om een voldoening gevend leven te leiden, het glas weer als halfvol te leren zien, weer vertrouwen te hebben in het leven en innerlijke rust te vinden. Het gaat erom jouw manier te vinden om dat te doen. Ontdekken: wat werkt voor mij. Je zal het aan jezelf te danken hebben. Je zal geen slachtoffer, geen overlever, maar een lever zijn.

Maar … daarvoor moet je er niet alleen mee blijven zitten, en mag je de tijd nemen die jij nodig hebt.


seksueel geweld

De Veelsprong heeft ook aandacht voor trauma door seksueel geweld/misbruik. Verhalen die vandaag steeds vaker onder de aandacht gebracht worden. Alsmaar meer mensen doorbreken het zwijgen en getuigen over hun persoonlijke ervaring. Je verhaal vertellen is helemaal niet vanzelfsprekend, maar het verwerkingsproces van dit trauma bewust en voorzichtig starten is een moedige stap naar herstel.


Krachtdag - voor mensen met een verhaal van seksueel geweld

Co-organisator van deze fijne Krachtdag, begin 2019, waar we mensen samen brachten en empowerden, versterkten. We werkten krachtgericht, staken hen een hart onder de riem, waardoor zij het gevoel kregen er niet alleen voor te staan.

www.krachtdagvlaanderen.webnode.be

Links     www.seksualiteit.be

              www.allesoverseks.be

              www.seksueelgeweld.be

              www.puntvzw.be

              www.1712.be

              www.risingheart.be

              Wijsprekenvooronszelf op Facebook

Leestips

geef jezelf een stem


De kracht is er al, zie je.

Alleen ja telt. Liesbeth Kennes. Uitgeverij Polis.

Dit verhelderende boek gaat over dingen die je wil weten om gepast te kijken naar een verhaal van seksueel geweld, van jou of van iemand in je omgeving. Onjuiste opvattingen over mensen die seksueel trauma overkomen is, worden ontkracht. Verkeerde ideeën op basis van stereotiepe beelden van plegers worden onder de loep genomen.

Het boek dat je moet gelezen hebben om een verhaal van seksueel trauma juister te kaderen. Opdat je jezelf kan geven wat je nodig hebt. Of de ander.

Volhart. Rita Van Audenrode. Uitgeverij Lecturium.

Zinnig en warmhartig boek om zelf mee aan de slag te gaan, als je een verhaal hebt van seksueel geweld of misbruik. Voor wie de eerste stappen in het verwerkingsproces voorzichtig in alle veiligheid, op zichzelf, wil zetten. Zeer mooi, praktisch hulpmiddel.

En ook:


 • Sterker worden waar het pijn doet - Ybe Castelyn - Samsara
 • Leven aan de zijlijn - Erik De Soir - Lannoo
 • Trauma en herstel - Judith L. Herman - Wereldbibliotheek
 • Van verkracht naar veerkracht - Ann Van Ingelghem - Gompel&Svacina
 • Verlamd van angst - Agnes Van Minnen - Boom
 • Trauma is really strange - Steven Haines - Jessica Kingsley Publishers
 • Diverse boeken over de thema's verlies en rouw van Johan Maes of Manu Keirse kunnen houvast bieden 


Miriam De Rycke                                                       De Veelsprong                                                                                                               aanbod activiteiten

                                                                                                                    

0474/ 351 116                                                             Deurne - Gent - Bassevelde - Beveren                                                                    loopbaanbegeleiding                     

miriamderycke@deveelsprong.be                          BE 0537.732.168                                                                                                                          kinderwens


De Veelsprong gaat met uw gegevens om volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.                                                                              traumaverwerking


                                                                                                                                                                                                                                                   boek