Wie ben ik

De Veelsprong   

praktijk voor psychotherapie & coaching

VAN KWETSBAARHEID NAAR KRACHTIk ben Miriam De Rycke (°1970).


Reeds lange tijd zet ik mij in vanuit een sociaal engagement voor verschillende groepen mensen op diverse terreinen. Als pleegouder voor weekend- en crisisopvang vind ik het fijn een verschil te kunnen maken in het leven van kinderen en hun ouders. Al reizend met de rugzak verken ik verschillende continenten (vooral de bergen) en verruim mijn wereldbeeld.


Ik breidde mijn sociaal engagement uit  door middel van een bacheloropleiding in de menswetenschappen en een vierjarige therapeutenopleiding.

Als psychotherapeut maakte ik een tijdlang deel uit van het team van TEJO (therapeuten voor jongeren) waar ik jongeren bijstond op hun weg en bij een CAW waar ik mensen begeleidde met levens- en gezinsvragen.   Enkele jaren geleden startte ik met De Veelsprong, waar ik vandaag mensen begeleid vanuit mijn persoonlijke visie en missie.


Kirgizië

missie

Tijdens mijn studies leerde ik over het begrip empowerment, over mensen empoweren, wat betekent: mensen versterken.  Ik wil mensen empoweren door hen te helpen om hun eigen krachten en kwaliteiten te hervinden, opdat ze hun weg kunnen verder zetten op een bewuste, authentieke manier. Ik ben hierbij zeer gefascineerd door wat mensen beweegt en welk verlangen er diep in hen leeft, welke belemmeringen of overtuigingen hun handelen sturen.


Omdat ik dit werk goed wil doen, ging ik ook aan de slag met mijn persoonlijk proces. Dit veranderde mij als mens, in mijn leven en in mijn werk. Er kwam meer zelfbewustzijn en mildheid. Met de nodige (levens)bagage op zak en met aandacht voor de eigenheden en de gevoeligheden van specifieke problematieken, wil ik mensen helpen vat te krijgen, evenwicht te vinden. Door herstel of door een bewuste keuze kunnen mensen groeien als persoon, hun kwaliteit van leven verbeteren en meer voldoening vinden. Ik wil mensen een plek bieden om hun verhaal te vertellen. Hierdoor krijgen zij een stem, en voelen zij zich gehoord.


visie

Ik merk dat mensen tot hun recht komen wanneer je ze onvoorwaardelijk accepteert, wanneer je jezelf afstemt op hun verhaal, zonder oordeel, met aandacht en empathie. Een veilige sfeer is daarbij heel belangrijk, waar je het ritme van de mens respecteert en niets opdringt. Waar mensen hun verhaal kunnen brengen zoals het voor hen op dat moment is, in kwetsbaarheid.


Ik zie dat wanneer mensen begrip en erkenning krijgen, ze weer vertrouwen kunnen krijgen in het leven. Dit hebben van meer vertrouwen maakt een enorm verschil, namelijk hoe je in het leven staat en wat je ervan verwacht. Je kan stilaan geloven dat er in het leven ook goede dingen voor je zijn weggelegd. Dit heeft een effect op hoe je bent als mens. Het gevoel: ik ben goed genoeg en het leven is goed genoeg. Dat brengt rust en kracht. En dan komt er energie vrij om te leven zoals je bent.


 

       

                                                                                                                                                                                             Aran Island - Ierland