traumatherapie

De Veelsprong

praktijk voor psychotherapie & coaching

VAN KWETSBAARHEID NAAR KRACHT

trauma rond seksualiteit of op andere domeinen

 

Het thema seksualiteit behelst verschillende aspecten. Van anticonceptie en vruchtbaarheid tot seks, seksueel geweld en

seksueel misbruik. Vruchtbaarheid en anticonceptie zijn thema's die aan bod kunnen komen rond de kinderwens. Doch De Veelsprong heeft ook aandacht voor de kwetsbare verhalen van seksueel geweld en seksueel misbruik. Verhalen die vandaag steeds vaker onder onze aandacht gebracht worden. Alsmaar meer mensen doorbreken het zwijgen en getuigen over hun

persoonlijke ervaring.

Ik wil jou een plek bieden om je verhaal te vertellen. Je moet er niet alleen door.

 

Ook op andere levensdomeinen of door andere gebeurtenissen lopen mensen trauma op. Vanuit het spanningsveld tussen enerzijds angst en anderzijds verlangen, kunnen mensen na trauma patronen ontwikkelen, waarin zij vast (blijven) lopen.

 

Wanneer je begrip en erkenning krijgt, kan je weer vertrouwen krijgen. Dat maakt het verschil omtrent hoe je in het leven staat en wat je ervan verwacht. Het heeft een effect op hoe je bent als mens. Het gevoel: ik ben ok. Dat brengt rust. En dan komt er energie vrij voor iets moois.

Doordat er herstel kan komen, komt er weer kracht. En door je reeds bestaande krachten te (her)kennen komt er herstel.

Van kwetsbaarheid naar kracht. Naar authenticiteit, energie, vuur, pit, daadkracht, bezieling, vertrouwen, maar ook naar gevoeligheid, mildheid en vrolijkheid.

 

Ik bied individuele begeleiding met aandacht voor de eigenheden en de gevoeligheden van jouw verhaal. Hierdoor krijg jij een stem, krijgt je verhaal een plek en voel jij je gehoord.

geef jezelf een stem

Krachtdag - voor mensen met een verhaal van seksueel geweld

zaterdag 2 maart 2019, Deurne

Je hebt een verhaal van seksueel geweld en je wil graag kracht vinden.

Deze krachtdag is bedoeld om mensen samen te brengen en te empoweren, verstrerken. Je gaat krachtgericht werken, we steken je een hart onder de riem, en je krijgt het gevoel niet alleen te staan.

www.krachtdagvlaanderen.webnode.be

Alleen ja telt. Liesbeth Kennes. Uitgeverij Polis.

Dit verhelderende boek gaat over dingen die je wil weten om gepast te kijken naar een verhaal van seksueel geweld, van jou of van iemand in je omgeving. Onjuiste opvattingen over mensen die seksueel trauma overkomen is, worden ontkracht. Verkeerde idee├źn op basis van stereotiepe beelden van plegers worden onder de loep genomen.

Het boek dat je moet gelezen hebben om een verhaal van seksueel trauma juister te kaderen. Opdat je jezelf kan geven wat je nodig hebt. Of de ander.

Volhart. Rita Van Audenrode. Uitgeverij Lecturium.

Zinnig en warmhartig boek om zelf mee aan de slag te gaan, als je een verhaal hebt van seksueel geweld of misbruik. Voor wie de eerste stappen in het verwerkingsproces voorzichtig in alle veiligheid, op zichzelf, wil zetten. Zeer mooi, praktisch hulpmiddel.