meer weten

De Veelsprong

praktijk voor psychotherapie & coaching

VAN KWETSBAARHEID NAAR KRACHT

Meer weten

De natuur, anders bekeken.

Wanneer iemand komt met een verhaal,

kan je ernaar kijken vanuit verschillende invalshoeken.

Wanneer we werken rond een verhaal,

zijn er diverse wegen die we kunnen bewandelen,

er liggen meerdere mogelijkheden open.

Zoals dat in het leven is ...

 

De veelsprong

Je kan jouw verhaal bekijken volgens de vier kwadranten van Wilber. Elke invalshoek heeft zin. De vier gezichtspunten houden allen verband met elkaar, met jou en met je omgeving. Daarom is het zinvol om bij elk van deze vier aspecten stil te staan.

de interactiedriehoek

Je kan jezelf of je leven ook vergelijken met een toneelstuk, hieronder voorgesteld als een interactiedriehoek.

Jij als regisseur zegt tegen de acteur in jou wat die moet doen: daaruit volgt gericht gedrag.

Door je gedrag ontstaat er een gebeuren, een interactie met het publiek en daarbij kan je allerlei gevoelens hebben.

Maar waarom zegt de regisseur in jou eigenlijk wat je moet doen? Vanuit welke betekenis is dat dan?

Het kan zijn dat jij vooral leeft vanuit je regisseur en dat je inzicht wil verwerven in de betekenis die dingen voor jou hebben.

Of misschien wil je je gedrag veranderen en bekijken wat daarvoor nodig is. Maar het kan ook zijn dat je daar allemaal geen boodschap aan hebt, want jij bent een gevoelsmens en je wil naar je gevoelens kijken.

Op welke zijde van de driehoek vertoef jij het liefst?

Het is waarschijnlijk geen verrassing als ik je zeg dat je ideaal functioneert wanneer de drie zijden van de driehoek in jouw leven voldoende in evenwicht zijn.

 

wat betekent dit voor jou?

“De ene therapeut of coach zal zijn cliënt graag steunen, begeleiden en adviseren en gerichte huiswerkopdrachten geven om nieuw gedrag te oefenen, terwijl dat voor een ander uit den boze is omdat het puur om het innerlijk ervaren gaat. Een derde therapeut/coach zal er vooral naar streven de cliënt inzicht in zijn problematiek te laten krijgen, weer een ander zal samen met de cliënt zoeken naar zingeving.“

(Annejet Rümke 2011)

 

Als therapeut en coach ga ik er niet van uit dat er slechts één juiste weg is voor jou of slechts één enkele manier om naar jouw verhaal te kijken. Ik beschouw ons contact als een samenwerking waarbinnen ik die invalshoeken en werkwijzen kan aanbieden die voor jou beweging kunnen brengen, maar wel met respect voor jouw persoon en je voorkeur op de interactiedriehoek.

wat is I.V. – Interactionele Vormgeving?

Mensen geven vorm aan zichzelf en aan hun leven in interactie met hun omgeving.

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe begeleidingsvorm die vertrekt vanuit een integratieve visie, dat betekent dat men uit verschillende therapeutische stromingen haalt wat voor jou het beste is. De therapeut werkt naargelang jouw hulpvraag. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke stromingen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de algemeenheid van menselijke problemen en het unieke van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor zijn existentiële en spirituele dimensie.

I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en aansluit bij een meersporenbeleid.

 

www.educatieve-academie.be